Vetericyn Plus

Vetericyn Plus är den effektiva och djurvänliga produktserien för alla djur – fri från läkemedel ! Vetericyn kan användas som första hjälp vid sår och hud-, öron- eller ögonirritation.

Den vattenbaserade Vetericyn Plus är en effektiv men samtidigt känslig antiseptisk och djurvänlig produkt för rengöring av hud, ögonen och öronen. Vetericyn Plus -produkternas användningsområde är sårvård och hud-, ögon och öronproblem där behandlingen är lokal.

Produkterna svider inte, luktar inte och är säkra att använda på alla djurslag, även på exotiska djur, allergiska djur och nyfödda. Vetericyn kan användas för rengöring av hud,öron och ögon också i kombination med behandlingar föreskrivit av veterinär (t.ex. ögon-/örondroppar).

Vetericynprodukternas verksamma ingrediens är hypokloritsyra (HOCl), som är vita blodkroppars effektiv mikrobisida sammansättning. Säkerhetsmarginalen i Vetericyn är hög (likställs nästan med Natriumklorid). Vetericyn dödar patogener (även resitenta bakterier) vid direktkontakt utan att skada den friska vävnaden. Vetericyn är långsiktigt hållbar ur miljösynpunkt och lämnar inte fotavtryck i miljön. Vetericyn innehåller inte läkemedel och därav har ej heller någon karenstid för tävling / livsmedel.

Antiseptisk sårgel
Antimicrobial hydrogel

89 ml

Antiseptisk ögonskölj
Antimicrobial eye wash

89 ml

Antiseptisk öronskölj
Antimicrobial ear wash

89 ml

Vetericyn Plus Wound & Skin 89 ml

Köp produkt


ANTISEPTISK SÅRSPRAY FÖR ALLA DJUR – Karenstid 0 dygn. Vattenbaserade antiseptisk sårspray för rengöring av kliande, skadad hud och sår. 

Bruksanvisning: Rengör den berörda ytan från synligt smuts och klipp pälsen om det behövs. Används med fördel på vätskande sår. Spraya direkt på det affekterade området 3-4 gånger per dag eller enligt veterinärens anvisning. Om bandage behövs, genomfuktad kompress vid varje omläggning. Säker att använda nära ögonen, på exotiska djur och nyfödda. Ofarlig att förtära. Svider inte. Förvaring: i rumstemperatur, ej i direkt solljus. Ingredienser: vatten (H2O), NaCl, hypokloritsyra HOCl (0,012%), NaOCl, fosfater.  

Försiktighetsåtgärder för användning: Endast för extern användning, inte för injektion. Endast för djur, inte för människor. Förvara utom räckhåll för barn. Avbryt användningen om irritation utvecklas. Alltid kontakta din veterinär om symptom på allmän sjukdom observeras.

Kassering: Inga särskilda krav på bortskaffande, alla Vetericyn produkterna är miljövänliga.

produkt:  776792

Ytterligare information: Tillverkare: Innovacyn inc,  www.vetericyn.com

Vetericyn Plus Wound & Skin 473 ml

Köp produkt


ANTISEPTISK SÅRSPRAY FÖR ALLA DJUR – Karenstid 0 dygn. Vattenbaserade antiseptisk sårspray för rengöring av kliande, skadad hud och sår. 

Bruksanvisning: Rengör den berörda ytan från synligt smuts och klipp pälsen om det behövs. Används med fördel på vätskande sår. Spraya direkt på det affekterade området 3-4 gånger per dag eller enligt veterinärens anvisning. Om bandage behövs, genomfuktad kompress vid varje omläggning. Säker att använda nära ögonen, på exotiska djur och nyfödda. Ofarlig att förtära. Svider inte. Förvaring: i rumstemperatur, ej i direkt solljus. Ingredienser: vatten (H2O), NaCl, hypokloritsyra HOCl (0,012%), NaOCl, fosfater.  

Försiktighetsåtgärder för användning: Endast för extern användning, inte för injektion. Endast för djur, inte för människor. Förvara utom räckhåll för barn. Avbryt användningen om irritation utvecklas. Alltid kontakta din veterinär om symptom på allmän sjukdom observeras.

Kassering: Inga särskilda krav på bortskaffande, alla Vetericyn produkterna är miljövänliga.
Produkt: 776790    Ytterligare information:  Tillverkare,  Innovacyn inc.  www.vetericyn.com

Vetericyn Plus Antimicrobial HydroGel 89 ml

Köp produkt


ANTISEPTISK SÅRSPRAY FÖR ALLA DJUR – Karenstid 0 dygn. Vattenbaserade antiseptisk sårspray för rengöring av kliande, skadad hud och sår. 

ANTISEPTISK SÅRGEL FÖR ALLA DJUR. Långtidsverkande och skyddande antiseptisk sårgel för rengöring av skadad eller kliande hud, sårvård och vid allergiska hudproblem. Karenstid för tävling 0 dygn !

Bruksanvisning: SKAKAS INNAN ANVÄNDNING! Långverkande, fuktgivande och skyddande produkt för sår. Rengör den berörda ytan från synligt smuts och klipp pälsen om det behövs. Spraya direkt på det affekterade området 2-3 gånger per dag eller enligt veterinärens anvisning. Om bandage behövs, genomfukta kompress vid varje omläggning. Säker att använda nära ögonen, på exotiska djur och nyfödda. Ofarlig att förtära. Svider inte. Förvaring: i rumstemperatur, ej i direkt solljus. Ingredienser: vatten (H2O), NaCl, hypokloritsyra HOCl (0,010%), NaOCl, LiMgNa -fluorosilikat, NaHCO3, Na2SO4, fosfater. 

Lämplig för allergiker !
Produkt: 776797    Ytterligare information:  Tillverkare,  Innovacyn inc.  www.vetericyn.com

Vetericyn Plus Eye Wash 89 ml

Köp produkt


ANTISEPTISK ÖGONSKÖLJ FÖR ALLA DJUR. Antiseptisk ögonskölj för rengöring av kliande, irriterade ögonen och sår runt ögonen. Karenstid för tävling 0 dygn ! Bruksanvisning: Skölj de affekterade ögonen 3-4 gånger om dagen tills symptomen försvinner eller enligt veterinärens instruktion. Vid hornhinnesår ordineras och följs upp av veterinär. Kan användas på alla djurarter och allergiska djur. Förvaring: I rumstemperatur med locket stängd. Ej i direkt solljus. Ingredienser: vatten (H2O), NaCl, hypokloritsyra HOCl (0,009%), NaOCl, fosfaterHållbarhet: se flaskan. Karenstid 0 dygn.

Försiktighetsåtgärder för användning: Endast för utvärtes bruk till djur. Inte för injektion. Förvara utom räckhåll för barn. Avbryt användning om irritation utvecklas. Alltid kontakta din veterinär om symptom på allmän sjukdom observeras.

Kassering: Inga särskilda krav på bortskaffande, alla Vetericyn produkterna är miljövänliga.
Produkt: 776801    Ytterligare information:  Tillverkare,  Innovacyn inc.  www.vetericyn.com

Vetericyn Plus Ear Rinse 89 ml

Köp Produkt


ANTISEPTISK ÖRONSKÖLJ FÖR ALLA DJUR. Öronskölj för rengöring av öronen och sår runt öronen och hörselgången. Karenstid för tävling 0 dygn ! Bruksanvisning: Fyll hörselgången med öronskölj 1-2 gånger om dagen. Gnugga försiktigt och låt vätskan verka i 30 sekunder. När djuret har skakat på huvudet rengör ytterörat med en bomullsrondell. Fortsätt att behandla tills symptomen försvinner eller enligt veterinärens instruktion. Svider inte, kan användas på alla djurarter. Säker på allergiska djurVid skadad trumhinna användning följs upp av veterinär. Förvaring: I rumstemperatur med locket stängt. Ej i direkt solljus. Ingredienser: vatten (H2O), NaCl,hypokloritsyra HOCl (0,009%), NaOCl, fosfater. Hållbarhet: se flaskan. Karenstid 0 dygn.

Försiktighetsåtgärder för användning: Endast för utvärtes bruk till djur. Inte för injektion. Förvara utom räckhåll för barn. Avbryt användning om irritation utvecklas. Alltid kontakta din veterinär om symptom på allmän sjukdom observeras.

Kassering: Inga särskilda krav på bortskaffande, alla Vetericyn produkterna är miljövänliga.
Produkt: 776800    Ytterligare information:  Tillverkare,  Innovacyn inc.  www.vetericyn.com